Aquarion Water Ionizer And Filter - Trgovina CaliVita International

Go to content

Aquarion Water Ionizer And Filter

Ostali proizvodi
Aquarion Water Ionizer And Filter
Upotrebom Aquarion uređaja možete da podesite alkalnost ili kiselost vode u četiri stepena.
Iskoristite mogućnosti koje Vam nudi Aquarion i podesite pH vreijdnost vode u skladu sa namjenom!
UREĐAJ ZA FILTRIRANJE VODE
Aquarion je veoma efikasan uređaj za fitriranje vode koji proizvodi jonizovanu alkalnu ili kiselu vodu premaželji korisnika, bogatu kiseonikom i oslobođenuod teških metala i toksičnih supstanci. Naša ishrana, većina aditiva prehrambene industrije i određene vrste medikamenata mogu da dovedu do zakiseljavanja tijela. Jonizovana voda može veoma efikasno da alkalinizira tijelo, a daje i antioksidantne efekte.

Kome i zašto preporučujemo?
Alkalna voda
 • Svima koji svakodnevno žele da koriste vodu oslobođenu od toksičnih materija
 • Svima čija ishrana ne sadrži adekvatnu količinu alkalizirajućih prehrambenih proizvoda
 • U slučaju digestivnih tegoba i refluksa*
 • Tokom dijete za čićenje organizma
 • Kao suplement za tretman gingivitisa ili oralnih infekcija
 • Osobama koje se često podvrgavaju strogim dijetama

Kisela voda
 • Svima koji tretiraju svoju kožu i lice
 • Kao kapi za nos, kao sredstvo za čišćenje
 • Voda sa kiselom pH vrijednošću može da posluži i kao sredstvo za sterilizaciju površina u domaćinstvu bez hemikalija

Da li ste znali da je oko 75% ljudskog tijela sačinjeno od vode? Da bismo održali svoje prirodne fiziološke procese (tj. pravilnu absorpciju nutrijenata), neophodno je svakodnevno popiti 2,5-3 litre čiste vode bogate kiseonikom.

Pažnja! Jonizovana kisela voda nije za unutrašnju upotrebu (konzumaciju)! Alkalnu vodu treba postepeno uvoditi u ishranu.

* Potential benefits of pH 8.8 alkaline drinking water as an adjunct in the treatment
of reflux disease - Koufman JA, et al, Ann Otol Rhinol Laryngol. 2012
Jul;121(7):431-4

Čovjek već vijekovima, možda i milenijumima traga za izvorom vječne mladosti, traži nekakvu ljekovitu vodu, eliksir života koji bi mogao značiti rješenje za sve probleme, i koji bi mogao pokrenuti točak života unazad. Ovakva istraživanja se vrše i danas, ali, naravno, sa izmjenjenim metodama.
Voda ima ogroman značaj za život na Zemlji, pošto sačinjava 70-98% živih organizama. Zato normalan sadržaj vode u organizmu igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja. Uloga joj je višestruka: pomaže apsorpciju hranljivih materija, rastvara i odstranjuje produkte etabolizma, značajan je faktor u održavanju tjelesne temperature (isparavanje, znojenje), štiti vitalne organe, reguliše nivo elektrona i protona u ćelijama, a neophodna je i za odvijanje brojnih drugih značajnih fizioloških procesa u organizmu.

Pri korištenju Aquariona voda prvo prolazi kroz mehanički filter koji zadržava krupnija zagađenja. U aparatu se zatim nalazi i jedan unutrašnji filter od 0,01 mikrona. Ovaj čisti vodu od virusa i bakterija, a pored toga pomoću turmalina koji se nalazi u njemu, usljed jedinstvene prirode ovog minerala već u fazi filtriranja prirodno obogaćuje vodu jonima. Sam proces jonizacije se dešava nakon filtriranja u jednoj posudi od titana i platine, između dvije elektrode. Unutrašnju stranu legure posude dijeli jedna naročita vrsta membrane od elektroda. Na aparatu mi sami možemo podesiti stepen alkalnosti ili kiselosti vode po želji, zavisno od svrhe upotrebe. Aquarion je dakle jedinstven aparat po svojoj prirodi, pošto vodu dijeli na alkalnu, odnosno kiselu. Ovaj proces su prije oko 50 godina počeli istraživati u Japanu i u bivšem SSSR-u. U toku eksperimenata vršenih na biljkama i životinjama primjećivali su sve više pozitivnih promjena, što je stručnjake ohrabrilo da započnu istraživanja u pravcu humane primjene. Rezultati su prevazišli sva očekivanja.

Jonizovana alkalna voda
 1. stepen: pH 8.5 – za prvu fazu uvođenja u upotrebu, kao zamjena za vodu iz slavine
 2. stepen: pH 9.0 – za prelaznu fazu u trajanju od 2-3 dana, kao zamjena za vodu iz slavine
 3. stepen: pH 9.5 – idealno za one koji često konzumiraju i pripremaju čaj, kafu i supe
 4. stepen: pH 10.0 – samo za kuhanje

Jonizovana kisela voda
(samo za spoljašnju upotrebu!)
 1. stepen: pH 6.5 – za ispiranje i pranje zuba
 2. stepen: pH 6.0 – za pranje i čišćenje lica
 3. stepen: pH 5.5 – za sterilizaciju kuhinjskog pribora i površina bez upotrebe hemikalija
 4. stepen: pH 5.0 – za jači efekat sterilizacije
Back to content